Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

På Claesson Engineering AB kommer alltid kvalitet i första hand. Våra kunder skall alltid kunna förvänta sig att få sin detaljer levererade med den kvalitet som man förväntar sig. Vi jobbar ständigt med att förbättra oss och som ett led i detta är det självklart för oss att vara certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001. Valet att certifiera oss kom dock inte p.g.a. krav från våra kunder utan att vi själva ville ha ett system för att säkerställa våra interna processer. 

Vi arbetar ständigt på att förbättra oss och mäter givetvis löpande såväl vår leveranskvalitet/ leveransprecision som våra underleverantörers. 

Vår verksamhet skall drivas med så lite negativ inverkan på miljön som är möjligt och ekonomiskt försvarbart. 

Kvalitets policy

Kvalitets policy

Claesson Engineering AB skall tillverka och leverera komponenter till kunderna i det utförande som Claesson Engineering och kunden gemensamt avtalat.

Komponenterna skall levereras med RÄTT kvalité och i RÄTT tid.

Vår relation till kunden skall vara präglad av pålitlighetstabilitet och långsiktighet. Denna status skall upprätthållas genom att:

Ställda kvalitetskrav skall uppnås i varje tillverkningssteg.Upprätthålla en hög kunskapsnivå på personalen, samt erbjuda arbetsförhållanden som bidrar till att personalen känner motivation och ansvar inför varje tillverkningsprocess.

Följa upp och klargöra felförhållanden i produktionskedjan som inneburit att fel uppstått.

Fortlöpande utveckling av tillverkningsprocessen.

Endast använda underleverantörer som klarar av de högt ställda krav Claesson Engineering fastställt.

Certifikat

Certifikat